Integritetspolicy, kakor och GDPR

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy rör dig som är gäst på restaurangen Piatto Fresco AB. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Restaurang Piatto Fresco AB (org nr 559166-7364) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Personuppgifter som vi samlar in från dig vid bordsbokning

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar bord, gör en fakturabetalning, besöker våra webbsidor, gör en förbeställning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar på våra event.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer
 • Adress samlas endast in vid hantering av fakturor eller vid anmälan till sällan förekommande evenemang
 • Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
 • IP-adress
 • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)
 • Uppgifter om besöket vid besvarande av enkät

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera och utveckla upplevelsen. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

 1. Marknadsföring
  Till exempel genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal. Med stöd av intresseavvägning kan vi också komma att använda direktmarknadsföring de tillfällen då vi har ett berättigat intresse av detta.
 2. Bokningar
  När du bokar bord på Piatto Fresco AB kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen. När gästen bokar administration och statistik.
 3. Beställningar online eller i fysisk butik Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av avtal för att kunna slutföra en förbeställning online eller i butik.
 4. Vid betalningar
  För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e- postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och betalningsunderlag.
 5. Genomföra och hantera ditt deltagande i event
  Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.
 6. Utveckla våra tjänster
  Ta fram statistik över beställningar, webbplatsanvändning samt skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster och utveckla vår produkt.

Trygg hantering av personuppgifter

Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget Piatto Fresco AB. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, användas endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..